RPforum.net - הפורום שלי באמת
מק"ק אצל עומר מלכא! - גרסה מובנת להדפסה

+- RPforum.net - הפורום שלי באמת (http://rpforum.net)
+-- פורום: מת"ת - מפגש, תיאטרון, תרבות (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=69)
+--- פורום: אירועי הווי (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=76)
+--- אשכול: מק"ק אצל עומר מלכא! (/showthread.php?tid=423)



מק"ק אצל עומר מלכא! - יהונתן דרסה - 11-29-2016

עומר מלכא מתנדב לארח אצלו מק"ק בחמישי הזה (1.12.2016).

כתובת: רחוב הגר"א 16
הבית מפנוי מ18:00-00:00

תכתבו פה אם אתם מתכוונים להגיע כדי שיהיה מסודר. אם יש לכם משחקים שאתם יכולים להביא עוד יותר טוב.

רשימה של משחקים שבאים:
הנאבי (יהונתן דרסה)
קטאן (יהונתן דרסה)


RE: מק"ק אצל עומר מלכא! - שחר ליברמן - 11-29-2016

חברים יש לי הרבה משחקים, אבל אני כנראה לא הגיע.
מישהו רוצה לבוא לקחת אותם?


RE: מק"ק אצל עומר מלכא! - אופיר ברייטברט - 11-30-2016

אני אבוא
ואביא fluxx adventure time
וגם card wars
וגם munchkin marvel, adventure time
וגם ליעד ימיני יבוא הוא עדיין לא רשום לפורום אבל אתה יודע מי זה אז זה סבבה נכון?


RE: מק"ק אצל עומר מלכא! - יהונתן דרסה - 11-30-2016

חשוב לציין שאני שאוכל להגיע מ20:00 בערך.