RPforum.net - הפורום שלי באמת
אז מה אפשר לשחק? - גרסה מובנת להדפסה

+- RPforum.net - הפורום שלי באמת (http://rpforum.net)
+-- פורום: מת"ח - משחקי תפקידים חיים (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- פורום: לאר"פים (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=70)
+---- פורום: לאר"פ המלך השתגע (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=88)
+---- אשכול: אז מה אפשר לשחק? (/showthread.php?tid=448)אז מה אפשר לשחק? - טל רמתי - 05-17-2017

תפקידים לאיוש

2-3 חיילי משמר
3-4 כוהנים
1-2 אנשי ממשל
3-4 קוסמים
שתי משלחות דיפלומטיות (של אדם אחד או שניים)
2 סיירי חוק
... תושבי הבירה (חקלאים, בעלי מקצועות חופשיים וכו')קצת על מה יהיה אופי המשחק של כל קבוצה
*או יותר נכון מה מצופה מהדמויות שלכם (אינ-פליי) לעשות
שימו לב, המשחק מבוסס דמויות ולא קבוצות. ככה שלא משנה מה המטרה של הקבוצה, לכל שחקן יהיה משחק ייחודי משלו עם עלילות נוספות שהן שלו בלבד. אלו יותר קוים מנחים למה אתם אמורים להראות בציבור עושים

חיילי המשמר
שומרי הראש של המלך, יצטרכו לעשות הרבה מאמצים שאף פרחח לא פשוט יבוא וידקור את המלך...

כוהנים
מנהיגים את פולחן הקיסר והאבות הקיסריים, אחראים על על הקסם בממלכה, ויש להם כל סיבה שהשלטון לא יפול (הם מאוד אוהבים את הכוח והנוחויות הקטנות שלהם כמו שהן).

אנשי הממשל
סוגים שונים של פקידים, דיפלומטים, עורכי דין, שרים, אנשי שלומו של המלך ועושי דברם.

קוסמים
בעלי הקסם האמיתיים בממלכה, חוקרים ואנשי רוח. מתנהלים קצת כמו גילדה או מסדר. חופשיים לענייניהם אבל טקסיים לא פחות מכל השאר.

שתי משלחות של דיפלומטים
באו משני קצוות הממלכה כדי להבטיח את האינטרסים של העם שלהם, יש להם מה להציע לממלכה ויש להם הרבה מה להפסיד.

סיירי החוק
משהו בין גובי מיסים לאירגון פרוטקשן. הם משפחות המפתח של הממלכה, מתווכים בין פקידי הממשל לעם. סיירי החוק הם הצעירים החזקים והמאומנים בחרב של המשפחות, אלו שנמצאים בשוחות יודעים מה קורה בבתי העניים, במסבאות, על ספינות הסוחר, ובמסדרונות השררה. העם ירא מהם ומכבד אותם בו זמנית.

תושבי הבירה
הם המיצגים את תושבי הממלכה אבל חיים קצת יותר טוב. מאחרון מקבצי הנדבות ועד ראשון הסוחרים, דרך הרופאים עורכי הדין, החקלאים, בעלי המלאכה והשוליות.