RPforum.net - הפורום שלי באמת
הרשמה - גרסה מובנת להדפסה

+- RPforum.net - הפורום שלי באמת (http://rpforum.net)
+-- פורום: מת"ח - משחקי תפקידים חיים (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- פורום: לאר"פים (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=70)
+---- פורום: לאר"פ המלך השתגע (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=88)
+---- אשכול: הרשמה (/showthread.php?tid=449)הרשמה - טל רמתי - 05-18-2017

נקטתי גישה משולבת בדפי הדמות, רובם כתובים מראש ומיעוטם פתוחים. למשל רוב תושבי הבירה הן דמויות פתוחות ובהן אני נותן יד חופשית לשחקנים, מצד שני רוב ראשי ה"מסדרים" הן דמויות כתובות מראש.


שם: (רק אם אתם לא רושמים את עצמכם)
טלפון: (רק אם אתם חושבים שאין לי אותו)
דעתי על לשחק דמות כתובה מראש: רוצה/ מוכן בשביל דמות שווה/ בסדר אם זה/ לא רוצה / כבר יש לי דמות ממש שווה בראש.
קבוצות שאני מעוניין לשחק בהן: (לפי סדר חשיבות)
קבוצות שאני לא מעוניין לשחק בהן: (אם בכלל)
זה יהיה לארפ מספר X שלי: (אם אתם עוד מסוגלים לתת עומדן בכלל)
אלרגיות (אם יש): (בעיקר מעניין אותי לאוכל ולדבורים וכאלה)


RE: הרשמה - אלון גל - 06-01-2017

דעתי על לשחק דמות כתובה מראש: כבר יש לי דמות ממש שווה בראש.
קבוצות שאני מעוניין לשחק בהן: קוסמים, סיירי חוק.
זה יהיה לארפ מספר 7 (?) שלי


RE: הרשמה - מרינה פופלוב - 06-02-2017

שם:מרינה פופלוב
דעתי:דווקא יקל עלי
קבוצות:דיפלומט,כהן,סייר חוק,משמר


RE: הרשמה - רועי קוסטיקה - 06-02-2017

רועי קוסטיקה
יש לך את הטלפון
אשמח לשחק דמות כתובה מראש אם יהיה לי הרבה רולפליי מעניין
ומכאן שגם לא משנה לי באיזו קבוצה אהיה חבר.
לא בטוח כמה לארפים, 6-8? פחות או יותר.
אלרגי לחילופי עונות (חלף) ויתושים (שלא חלפו, אצטייד באלתוש :))


RE: הרשמה - יהונתן דרסה - 06-03-2017

אני בסדר עם דמות כתובה מראש
קבוצות שאני מעונין:
פשוטי העם
כוהנים
קוסמים
משלחות

קבוצות שאני לא מעונין: אנשי המשמר

זה יהיה לארפ מספר: 4 כנראה כולל לארפי חדר

אלרגיות: אין


RE: הרשמה - סופיה טבצ'ניק - 06-03-2017

שם: סופיה טבצ'ניק
דעתי חיובית לגמרי על לשחק דמות מוכנה מראש
אני זורמת לשחק בכל קבוצה
אין לי אלרגיות


RE: הרשמה - יואב קוזניוק - 06-06-2017

שם: סבריוס קוזניוק
דעתי על לשחק דמות כתובה מראש: מעדיף לשחק דמות מקורית משלי, מוכן לשחק דמות כתובה מראש אם זה הכרחי
קבוצות שאני מעוניין לשחק בהן: קוסמים, אנשי ממשל, משלחות דיפלומטיים
קבוצות שאני לא מעוניין לשחק בהן: קבוצות אשר מחייבות אותי לתמוך בצד זה או אחר
זה יהיה לארפ מספר X שלי: 10
אלרגיות (אם יש): עצי אורן/חתולים/זחל תוויה-תהלוכה למקרה שאת מתכוונת לשים משהו מאלה בתפריט


RE: הרשמה - טל רמתי - 06-08-2017

ההרשמה נסגרה עקב דחיית הלארפ