RPforum.net - הפורום שלי באמת
תאריך ושעה - גרסה מובנת להדפסה

+- RPforum.net - הפורום שלי באמת (http://rpforum.net)
+-- פורום: מת"ח - משחקי תפקידים חיים (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- פורום: לאר"פים (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=70)
+---- פורום: לאר"פ המלך השתגע (http://rpforum.net/forumdisplay.php?fid=88)
+---- אשכול: תאריך ושעה (/showthread.php?tid=457)תאריך ושעה - טל רמתי - 06-01-2017

המשחק יהיה ביום שישי ה23 ליוני, כלומר (ערב כתיבת שורות אלו) עוד שלושה שבועות וקצת.

יתחיל בבוקר ויסתיים לפני כניסת שבת. שעה מדוייקת תפורסם בהמשך.

עלות תעודכן בהקדם.